Privacy & cookies

page1image25154432

Sparenti BV
Klein Molenbeekseweg 10
4625 BW  Bergen op Zoom
Tel: 085 0027580
Info@sparenti.nl

KvK nummer: 86053507
BTW nummer: NL863845848B01

Sparenti hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sparenti houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
* Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het volgende e-mailadres: info@sparenti.nl. Wij streven ernaar jouw vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden

Omdat je bij ons een sportreis boekt zullen wij een aantal gegevens van jou moeten verzamelen en bewaren, waaronder jouw naam, e-mailadres, betalingsgegevens en benodigde paspoortinformatie. Om jouw reis zo goed mogelijk te organiseren moeten we deze gegevens ook delen met onze vertrouwde partners. We kunnen de contactgegevens die jij met ons hebt gedeeld gebruiken om jou op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen van de vlucht of wedstrijd, of andere zaken die van  invloed zijn op jouw reis.

Wij beloven dat we jouw gegevens op veilige wijze verzamelen, verwerken, opslaan en delen. En wij garanderen dat de andere bedrijven waarmee we samenwerken dit ook doen.

Persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers worden door Sparenti verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

* Administratieve doeleinden;
* Communicatie over de opdracht;
* Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
* Marketingdoeleinden.

Grondslag voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is:

* De overeengekomen orderbevestiging;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Sparenti de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

* Voornamen volgens paspoort;
* Tussenvoegsel;
* Achternaam;
* Adres;
* (Zakelijk) Telefoonnummer;
* (Zakelijk) E-mailadres;
* Paspoortgegevens (geen BSN-nummer);
* Geboortedatum;
* Geslacht.

Jouw persoonsgegevens worden door Sparenti opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen voor administratieve doeleinden en financiële administratie voor maximaal 7 jaar. De paspoortgegevens worden direct na afloop van je reis verwijderd.

Disclaimer

Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Sparenti is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Sparenti gecreëerde site. Sparenti wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Sparenti geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Sparenti uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Sparenti zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Sparenti is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Sparenti aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Sparenti is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Privacy verklaring

Sparenti respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over het reisaanbod van Sparenti. Door Sparenti verzamelde gegevens zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan Sparenti, met als uitzondering geldend de partijen welke uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw geboekte reis. Door u verstrekte informatie zal met de uiterste zorg worden behandeld.

We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Deze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.

Sparenti gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Sparenti zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar webdatabase verwijderen. Stuur hiervoor uw volledige naam, e-mail adres en adresgegevens via ons contactformulier in waarbij u aangeeft uitgeschreven te willen worden.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of over deze site, neemt u dan a.u.b. contact met ons op via ons contactformulier.